Nyhedsbrev august 2021

 

 

 

 

 

 

  

 

Nyhedsbrev august 2021

 

IMCC-sommerferien er slut og vi starter op igen søndag d.1.august kl.9 fra klubhuset. Måske har I set Tour de France og heppet på Jonas Vingegård der kørte en overraskende 2.plads hjem og det har måske inspireret jer til ture rundt i det danske sommerland eller store udland.

Forhåbentlig har du tilmeldt dig som hjæper til vores Ironmandepot på Langelinie d.22 august. Vi skal dele vand, energi, cola og Redbull ud på løberuten. Løberne kommer forbi 8 gange. I den travleste tid skal vi være ca. 50 hjælpere. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden og du må meget gerne tilmelde familie og venner. Det er en oplevelse at se de mange deltageres løbestilarter og deres iver for at gennemføre konkurrencen.

 

Har du sat kryds i kalenderen?:

  • Man.d.9/8 kl. 19. Klubaften: Inf. om Ironman og planlægning af evt. tur til Hartzen i sep.
  • Søn. d.15/8 Grill efter træning.
  • Søn.d.22/8 hele dagen: Vi har brug for mange hjælpere. Tag familie og venner med til en oplevelsesrig sportsdag, hvor vi tjener penge til klubkassen. Tilmelding på skema på hjemmesiden.
  • Søn.d.29/8. Klubtur til Svallerup strand(vestsjælland) og omegn efterfulgt af Grillhygge i Kokkens( Michael F. Hansen) sommerhus.
  • Søn.26/9. Standerstrygning.

Der er nyt Cykelmotion Danmark i klubhuset

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Søren Bjørn. Tak for det!

Søren Bjørn:

Jeg har fra den 30. maj til udgange af juni måned registreret, hvem der er mødt til træningen. Registreringen er meget nøjagtig, idet jeg hver gang er gået hjem og har skrevet ned, hvem der deltog. De få (GANSKE få!!) gange, hvor jeg ikke selv har været til stede, har jeg forinden instrueret holdledere i at tælle; eller jeg har spurgt et bestyrelsesmedlem (en formand eller en suppleant). Hvis nogen alligevel påstår, at de har været til træning uden at blive registreret, vil jeg henvise til deres fremskredne alder og ham der tyskeren (Alsheimer).

Konklusionen er for mig at se klar: Rygtet om foreningens død er vildt overdrevet!!!!

Fremmødetælling IMCC juni 2021

Der er i 2021 talt 13 fremmødedatoer af 14 mulige (faktisk hele juni måned). En enkelt dato er ”undsluppet” min registrering, fordi jeg ikke selv var der, og jeg glemte at forhøre mig hos holdlederne, så da jeg kom i tanker om det ugen efter (ham tyskeren havde distraheret mig) , var det forpasset.

Vi har været 17,4 deltagere pr. gang i gennemsnit. Flest var vi den 8.6. (23 mødt), færrest den 24.6. (12 mødt, bla. pga lidt dårligt vejr).

Der har 6 gange været et selvstændigt D-hold. De øvrige gange, hvor D-holdsryttere er mødt, har de kørt med C-holdet.

Der har været 44 forskellige deltagere, heraf 4 nye, hvoraf i hvert fald 1 er blevet medlem (Lars Starck).

Udover de 44 vil i hvert fald 10 medlemmer yderligere ( kolonne R) kunne være mødt. Nogle af disse har deltaget i maj Lisbeth, Erling o.a.) , andre er på langfart (Johnny) igen andre har travlt med bestyrelsesarbejde (Villy, Erik).

Der er tale om en fast kerne af fremmødere: Således har 10 medlemmer været fremmødt 70 % af gangene (9 gange eller mere). Og omvendt har 25% af de fremmødte kun været mødt 1 gang.

Sammenligning med tidligere års tællinger

Man skal være varsom med at sammenligne tællingen i juni 2021 med min registrering de foregående år; disse år har jeg nemlig talt i august måned, hvor mange er på sommerferie. Og selvfølgelig betyder vejret noget (og vejret i år i juni var virkelig gunstigt for cykling). Men sammenligner man alligevel, så kan man lidt forsigtigt sige, at det i hvert fald ikke er gået tilbage for klubben:

I 2021 var deltagelsen 17,4 i gennemsnit med i alt 43 medlemmer fremmødt i tælleperioden

I 2020 var deltagelsen 16,1 i gennemsnit med i alt 37 medlemmer fremmødt i tælleperioden.

I 2019 var deltagelsen 13,0 i gennemsnit med i alt 32 medlemmer fremmødt i tælleperioden.

(og så er det ikke muligt at sammenligne med 2018 og 2017 fordi der var kun kortvarige tællinger).

Jeg planlægger også at tælle i august. Som I kan se af det vedlagte regneark bliver tællingen af bedre og bedre kvalitet hvert år. Det KUNNE være interessant at se på den aktive medlemsskares gennemsnitsalder over årene. Det har man mulighed for, fordi jeg har opført navnene på de forskellige deltagere. Men så er der sikkert nogen i bestyrelsen, der vil sige PERSONDATALOV, og så holder det op! Men det KUNNE være interessant . (så længe dataarket kun indeholder fornavne, er der ingen ko på isen; men cpr-numrene vil selvfølgelig gøre det giftigt).

Jeg håber, at I kan bruge det til noget – om ikke andet til de interne diskussioner i bestyrtesen. I er velkomne til at citere ordret til fx nyhedsbrevet eller til at videresende regnearket. (Regnearket er ikke vedhæftet, red.)

 

Sidste års klubtur blev gennemført i sol og regn.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Our mailing address isIFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

 

Print Friendly, PDF & Email