Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 7.februar 2021 – kl. 19:00 i
Foreningshuset,Strandvangen 54A 2635 Ishøj
Adgang kræver coronapas
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent og gebyre
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af formand for 2 år. Lars Aarup modtager genvalg
8. Valg af 1 bestyrelsemedlemmer for 2 år Søren T. Jensen modtager
genvalg
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af revisor, Jan Friedl modtager genvalg
11. Valg af en revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til infor@im-cc.dk eller personligt til Lars Aarup:laarup@pc.dk
Print Friendly, PDF & Email