Repetition af køreregler m.m.

Færdselsloven, paragraf 49 stk 1: “Cyklen må ikke føres ved siden af et andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af hinanden”.

Passiv sikkerhed: Du og din racercykel skal være i orden: – cyklens bremser, – korrekt luftryk i slangerne,- hjelm,- handsker,- briller,- vand og evt. noget at spise (det er set, at en kammerat er gået sukkerkold på en træningstur).

Det er en god ide at medbringe ekstra slange, pumpe, mobiltelefon og måske sygesikringsbevis.

Aktiv sikkerhed/ signalgivning: Når vi kører i gruppe er det nødvendigt at vi kan stole på hinanden. Derfor er signalgivning vigtig.

Signaler kan være f.eks:”Huller!”;  Pege på huller i vejen; Råbe “Se op!” = fare forude; Råbe “Forfra/bagfra” ved forfra- eller bagfra-kommende færdsel. Den forreste, henholdsvis den bagerste rytter, er gruppens “øjne og ører” og advarer resten af feltet.

Det er vigtigt at respektere, acceptere og videregive signaler til resten af gruppen.

Paradekørsel; Vi kører 2 og 2,  parvis efter hinanden, IKKE i vifte. Paradekørsel køres, når holdlederen siger det, og når forholdene tillader det.

Paradekørsel anvendes som sikker køreform til transportstykke, restitution, opvarmning eller afrulning.

Ved skift råber en af de 2 forreste ryttere “Skifter!” Den venstrekørende rytter træder lidt ekstra i pedalen og “glider” ind foran den højrekørende rytter, som slækker lidt i sit tråd, og med hånden vifter den næste (venstrekørende) rytter frem. Det er herefter vigtigt, at den oprindelige fart holdes. Ved at skifte på den måde fylder vi ikke mere end 2 ryttere, og hver enkelt rytter får 2 føringer. Når man har føringer, skal man ikke bruge alle sine kræfter, man skal jo holde hele vejen hjem.

Skift når det er ufarligt, dvs ikke før et sving, ikke på en bakketop, ikke ved chikaner og bump på vejen. Der skal være udsyn, – kort sagt: det gælder om at køre fornuftigt og forsvarligt.

“Én række” eller “enkelt kolonne!” Holdlederen eller en af de øvrige rytter kan råbe “Èn Række!” eller “Enkelt kolonne!” når der er risiko for at der kan opstå en farlig situation. Det kan f.eks være en forfra-/eller bagfra kommende trafikant, ved overhaling af andre cyklister/fodgængere/heste  eller ved dobbeltoptrukne vejstriber, ved bakketop eller andre mulige farer. Det sker ved at den rytter, der kører forrest i venstre række (længst ude mod midten af vejen) træder med extra kraft og kører ind foran den rytter, der kører i forrest i højre række (tættest på rabatten).  

Altså: den venstre række glider ind foran makkeren i højre række – det gør alle på en gang- de forreste accelererer og de bagerste holder lidt igen,  og vupti= s0m en lynlås! Smart! (det skal prøves og trænes:-) 

Defekt! Ved defekt f.eks punktering, rækkes en hånd op, samtidig med at man stopper langsomt og trækker ind i vejsiden. Du må, for Guds skyld, ikke standse brat, da du så får hele feltet op bagi, og mange kan vælte/komme til skade. ( Nå du kører motionscykelløb og får en defekt, så stiller du dig over i modsætte vejkant og udbedrer din defekt/skifter slange).

Fif og gode råd:

Hvis du skal dreje dig om, for at se om dine kammerater er med,  så må du ikke slingre med din cykel, så andre kan vælte. Du skal lægge den ene hånd på “naboens” skulder og derpå se dig tilbage, så undgår du at slingre.

Skær aldrig et sving, hold din bane!

Skift fra siddende stilling til stående stilling skal ske uden at miste fart, så den bagvedkørende ikke generes.

(Følgende repetition af køreregler vil, om 14 dage, blive fjernet og lagt under fanen “Hold og træning” her på hjemmesiden.)

Der er sikker mange flere fif og gode råd, dem indsamler jeg gerne fra jer.

/kette Bjørn

Print Friendly, PDF & Email