Hold og Træning

I Ishøj Motion Cykel Club har vi 3 hold, kaldet A/B, C, og D, hvor A/B er det hurtigste. Holdene tilpasses efter fremmøde til dagens træning. Holdenes størrelse vil variere fra 8 til
15 ryttere.

Alle holdene træner tirsdag og torsdag 2 timer og søndag ca. 3,5 time. Med hensyn til køreform og sikkerhed, følger alle holdene DCU-Motions principper. A, B og C holdet tilstræber at yde effektiv træning, ved anvendelse af interval og differentieret træning, efter DCU-Motions principper:

  • Effektiv træning
  • er planlagt af holdlederen
  • er kvalitativ - dvs. indeholder intervaller
  • rummer også tid til sjov og hygge

Klubben prioriterer den gode stemning på turen og mellem holdene meget højt. Det er derfor meget vigtigt at alle møder med en positiv indstilling til hinanden og turen. Er nogen utilfredse med noget, bør det drøftes stille og roligt før eller efter turen.

For de ryttere der ønsker effektiv træning hver gang, f.eks. træner med henblik på deltagelse i de store udenlandske bjergløb vil det være naturligt at følge træningen på A eller B holdet.

For de ryttere der træner med henblik på deltagelse i de hjemlige motionsløb (100-200km) og gerne vil have intervaltræning, men som afveksling også gerne vil køre nogen træningsture i frisk tempo, vil det være naturligt at følge træningen på C holdet.

For de ryttere der træner med henblik på deltagelse i de kortere hjemlige motionsløb (50-100km), eller måske bare træner for at få god motion sammen med andre, hvor træningen primært består i at køre nogen gode ture i passende tempo, vil det være naturligt at vælge D .

Tanken er, at alle kan deltage, og at man kan vælge hold efter dagsform og ambition for dagen. Man må dog være opmærksom på, at holdenes hastigheder, gentagne gange ikke vil blive indrettet efter enkeltpersoner, ligesom anvendelsen af intervaltræning, vil svare til det der er gældende for det givne hold. Derfor er det vigtigt at den enkelte kender sine egne ønsker og ydeevne.

Sommertræningstider fra den 26. marts
Søndag kl. 09:00 fra klubhuset
Tirsdag/torsdag kl. 18:00 fra klubhuset så længe der er tilslutning (husk lygter)

 

Anden træning:
MTB lørdag kl. 09:30 – Hareskoven, Skovlystvej – nr. 2 P-plads fra Skovvej/Ballerupvej

 

 

A/B Hold

A/B-holdet har ikke nogen målsætning om en bestemt gennemsnitsfart, fordi hovedparten
af træningen er intervalbaseret, og det er den enkeltes udbytte af intervallerne der tæller.
Træningen består af intervaltræning, fartlege osv., med langsom/moderat kørsel mellem
intervallerne. Træningen på A/B-holdet er endvidere tilrettelagt så overtræning undgås ved
at indlægge perioder med restitutionstræning. Holdets gennemsnitsfart (excl.
intervallerne) vil ligge på 28-30km/t i starten af sæsonen, stigende til max. 33 km/t sidst
på sæsonen.

C Hold

Træner om tirsdagen eller torsdag efter samme principper som  B holdet, men på lidt lavere niveau. Tirsdag eller torsdag og søndags træningen er fortrinsvis ture i frisk tempo, med mindre brug af intervaltræning. Der trænes forskellige former for gruppekørsel, for at forbedre de tekniske færdigheder på cyklen, og derved øge sikkerheden. Holdet er også for nye medlemmer der kan følge tempoet, men gerne vil lære at køre i gruppe med andre øvede og alsidige motionister.

Holdets gennemsnitsfart vil ligge på 25- 28km/t i starten af sæsonen, stigende til 30km/t sidst på sæsonen.

D Hold

Hvor vægten er på motion snarere end kondition. Derfor indeholder træningen i mindre grad intervaller. Holdet er for nye ryttere der ikke tidligere har dyrket cykelmotion, og ryttere der synes at C-holdet kører for hurtigt. Der er ikke holdleder til alle træningsturene, på de træningsture hvor der ikke er holdleder, finder de fremmødte selv ud af hvilken tur de kører.
Der køres ture på 45 til 50 km på hverdagsaftener, og op til 75 km på søndage, med 24-26 km/t i gennemsnit.