Generalforsamling

 

 

 
Logo
 

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 31.maj 2021 – kl. 19:00 i

Foreningshuset,Strandvangen 54A 2635 Ishøj

Adgang kræver coronapas

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre
 6. Forslag til nyt klubtøj.
 7. Behandling af evt. indkomne forslag.
 8. Valg af kasserer for 2 år. Erik modtager genvalg
 9. Valg af 2 bestyrelsemedlemmer for 2 år Morten og Villy modtager genvalg
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 11. Valg af revisor,
 12. Valg af en revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til info@im-cc.dk eller personligt til Lars Aarup:laarup@pc.dk

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email