Generalforsamling

 

 

 

 

 

 
Logo
 

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 6.februar 2023 – kl. 19:00 i

Klubhuet Bredekærgaard vej 2635 Ishøj

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetæller

 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre

   

 6. Behandling af evt. indkomne forslag.

 7. Valg af kasserer for 2 år. Erik modtager genvalg

 8. Valg af 2 bestyrelsemedlemmer for 2 år Morten og Villy modtager genvalg

 9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

 10. Valg af revisor,

 11. Valg af en revisorsuppleant.

 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til Lars Aarup:laarup@pc.dk

 

 

Print Friendly, PDF & Email