Nyhedsbrev august 2021

 

 

 

 

 

 

  

 

Nyhedsbrev august 2021

 

IMCC-sommerferien er slut og vi starter op igen søndag d.1.august kl.9 fra klubhuset. Måske har I set Tour de France og heppet på Jonas Vingegård der kørte en overraskende 2.plads hjem og det har måske inspireret jer til ture rundt i det danske sommerland eller store udland.

Forhåbentlig har du tilmeldt dig som hjæper til vores Ironmandepot på Langelinie d.22 august. Vi skal dele vand, energi, cola og Redbull ud på løberuten. Løberne kommer forbi 8 gange. I den travleste tid skal vi være ca. 50 hjælpere. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden og du må meget gerne tilmelde familie og venner. Det er en oplevelse at se de mange deltageres løbestilarter og deres iver for at gennemføre konkurrencen.

 

Har du sat kryds i kalenderen?:

 • Man.d.9/8 kl. 19. Klubaften: Inf. om Ironman og planlægning af evt. tur til Hartzen i sep.
 • Søn. d.15/8 Grill efter træning.
 • Søn.d.22/8 hele dagen: Vi har brug for mange hjælpere. Tag familie og venner med til en oplevelsesrig sportsdag, hvor vi tjener penge til klubkassen. Tilmelding på skema på hjemmesiden.
 • Søn.d.29/8. Klubtur til Svallerup strand(vestsjælland) og omegn efterfulgt af Grillhygge i Kokkens( Michael F. Hansen) sommerhus.
 • Søn.26/9. Standerstrygning.

Der er nyt Cykelmotion Danmark i klubhuset

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Søren Bjørn. Tak for det!

Søren Bjørn:

Jeg har fra den 30. maj til udgange af juni måned registreret, hvem der er mødt til træningen. Registreringen er meget nøjagtig, idet jeg hver gang er gået hjem og har skrevet ned, hvem der deltog. De få (GANSKE få!!) gange, hvor jeg ikke selv har været til stede, har jeg forinden instrueret holdledere i at tælle; eller jeg har spurgt et bestyrelsesmedlem (en formand eller en suppleant). Hvis nogen alligevel påstår, at de har været til træning uden at blive registreret, vil jeg henvise til deres fremskredne alder og ham der tyskeren (Alsheimer).

Konklusionen er for mig at se klar: Rygtet om foreningens død er vildt overdrevet!!!!

Fremmødetælling IMCC juni 2021

Der er i 2021 talt 13 fremmødedatoer af 14 mulige (faktisk hele juni måned). En enkelt dato er ”undsluppet” min registrering, fordi jeg ikke selv var der, og jeg glemte at forhøre mig hos holdlederne, så da jeg kom i tanker om det ugen efter (ham tyskeren havde distraheret mig) , var det forpasset.

Vi har været 17,4 deltagere pr. gang i gennemsnit. Flest var vi den 8.6. (23 mødt), færrest den 24.6. (12 mødt, bla. pga lidt dårligt vejr).

Der har 6 gange været et selvstændigt D-hold. De øvrige gange, hvor D-holdsryttere er mødt, har de kørt med C-holdet.

Der har været 44 forskellige deltagere, heraf 4 nye, hvoraf i hvert fald 1 er blevet medlem (Lars Starck).

Udover de 44 vil i hvert fald 10 medlemmer yderligere ( kolonne R) kunne være mødt. Nogle af disse har deltaget i maj Lisbeth, Erling o.a.) , andre er på langfart (Johnny) igen andre har travlt med bestyrelsesarbejde (Villy, Erik).

Der er tale om en fast kerne af fremmødere: Således har 10 medlemmer været fremmødt 70 % af gangene (9 gange eller mere). Og omvendt har 25% af de fremmødte kun været mødt 1 gang.

Sammenligning med tidligere års tællinger

Man skal være varsom med at sammenligne tællingen i juni 2021 med min registrering de foregående år; disse år har jeg nemlig talt i august måned, hvor mange er på sommerferie. Og selvfølgelig betyder vejret noget (og vejret i år i juni var virkelig gunstigt for cykling). Men sammenligner man alligevel, så kan man lidt forsigtigt sige, at det i hvert fald ikke er gået tilbage for klubben:

I 2021 var deltagelsen 17,4 i gennemsnit med i alt 43 medlemmer fremmødt i tælleperioden

I 2020 var deltagelsen 16,1 i gennemsnit med i alt 37 medlemmer fremmødt i tælleperioden.

I 2019 var deltagelsen 13,0 i gennemsnit med i alt 32 medlemmer fremmødt i tælleperioden.

(og så er det ikke muligt at sammenligne med 2018 og 2017 fordi der var kun kortvarige tællinger).

Jeg planlægger også at tælle i august. Som I kan se af det vedlagte regneark bliver tællingen af bedre og bedre kvalitet hvert år. Det KUNNE være interessant at se på den aktive medlemsskares gennemsnitsalder over årene. Det har man mulighed for, fordi jeg har opført navnene på de forskellige deltagere. Men så er der sikkert nogen i bestyrelsen, der vil sige PERSONDATALOV, og så holder det op! Men det KUNNE være interessant . (så længe dataarket kun indeholder fornavne, er der ingen ko på isen; men cpr-numrene vil selvfølgelig gøre det giftigt).

Jeg håber, at I kan bruge det til noget – om ikke andet til de interne diskussioner i bestyrtesen. I er velkomne til at citere ordret til fx nyhedsbrevet eller til at videresende regnearket. (Regnearket er ikke vedhæftet, red.)

 

Sidste års klubtur blev gennemført i sol og regn.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Our mailing address isIFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Read more

Nyhedsbrev juni 2021.

 

 

 

 

 

 

 
Logo
 

 

 

Dette brev er en tidlig udgave af Juni Nyhedsbrevet for at minde om Generalforsamlingen d.31 maj. Som bilag til brevet vedlægges regnskab mm. Dagsorden er udsendt.

Vi håber så mange som muligt møder op på Strandvangen dels for at se hinanden uden cykeltøj, men også for deltage i debat om klubbens ve og vel. Der vil være kaffe, øl, vand og sprit(til hænderne). Adgang kræver Coronapas og der skal bæres mundbind når man ikke sidder ned.

 

Maj måned har indtil nu været temmelig ustabil med blandet vejr. For mange giver det, når man påfører sig sin ”Lycra” til træningsturen, anledning til overvejelser. ”Skal – skal ikke, Stopper regnen eller hvad”? Nogle gange gætter man rigtigt; solen dukker op på vej til klubhuset og andre gange møder man alene op ved klubhuset i silende regn og spurter hjem igen. Det er vel også en del af charmen ved udendørs sport.

 

Som erstatning for turen syd på til de varme lande, var en gruppe på 12 afsted til Sydvestfyn, hvor vi fik kørt i skønne Svanninge bakker, de fynske alper. I efteråret bliver der traditionelt afholdt motionsløbet Alpetramp i netop det område vi kørte tyndt. Vi havde fire overnatninger så der blev også tid til gode snakke og grin tilsat kaffe, øl, gin og tonic, Skomager Pot og gåture i den lokale natur. Gl. Avernæs diskede op med god service og lækker mad.

Pinsedag var der 5 ryttere der trodsede vejrguderne og kørte rundt i Veddinge bakker på den kommende Tour de France rute med stop på Cafe´ Udsigten.

 

 

Kommende aktiviteter:

 • mandag d.31 maj kl.19: Generalforsamling. Strandvangen 54A.
 • 6.juni: grillhygge efter søndagsturen.
 • 13.juni: tur til Hallandsåsen. Tilmelding på hjemmesiden.
 • 20.juni: søndagstur til Pandekagehuset v. Borup/Dyndet. Evt. senere start, huset åbner kl.12.

Ironmann bliver afholdt søn.d.22/8. Sæt kryds i kalenderen. Vær med til at tjene penge til klubben ved at servicere deltagerne.

Ny udgave af bladet Cykelmotion kan afhentes på generalforsamlingen.

Endnu to nye medlemmer: Morten Fischer og Lars Staack; Velkommen.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 
Logo

 

 

Read more

Generalforsamling

 

 

 
Logo
 

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 31.maj 2021 – kl. 19:00 i

Foreningshuset,Strandvangen 54A 2635 Ishøj

Adgang kræver coronapas

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre
 6. Forslag til nyt klubtøj.
 7. Behandling af evt. indkomne forslag.
 8. Valg af kasserer for 2 år. Erik modtager genvalg
 9. Valg af 2 bestyrelsemedlemmer for 2 år Morten og Villy modtager genvalg
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 11. Valg af revisor,
 12. Valg af en revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til info@im-cc.dk eller personligt til Lars Aarup:laarup@pc.dk

 
 

 

 

Nyhedsbrev maj

Første måned af sæsonen er nu vel overstået og corona-formen er ved at være et overstået kapitel. Fremmødet har været ok, især når vejret har været godt. Flere gange har vi været over 20 ryttere og vi har fået D-holdet ud at køre. Hvis du er kommet bagud med din form og ikke er kommet i gang på cyklen endnu, så er det ikke for sent. Klubben har et stort ønske om at flere møder op til D-holdet. Vi skal sige velkommen til ét nyt medlem; Lars . Håber du finder dig til rette og får nogle gode tur med klubben.

Read more

Nyhedsbrev april


*|MC:SUBJECT|*


Logo

Nyhedsbrev 1.april 2021.

Så er vi i gang igen. Heldigvis kan vi nu samles til vores sport og helt op til 50 personer. I søndags til den officielle sæsonstart mødte 15 ryttere, deraf 3 holdledere parat til at guide B, C og D-hold ud på tørre landeveje. Så vidt vides uden uheld selvom det er lang tid siden vi har kørt i større grupper. B-holdet fik kørt en lang tur på 101 km med Palle N. C. som ny udlært holdleder. C-holdet fik foruden rulleskift, trænet slangeskrift ved de obligatoriske forårs punkteringer. D-holdet havde ingen kunder, men vi er parate så kom frit frem og op af sofaen, hvis corona-formen trykker. Desværre måtte vi pga. Corona-restriktioner undvære den ellers hyggelige grillhygge efter turene.

I påsken er der holdledere torsdag og søndag, men det er muligt at køre alle dagene. Mød op ved klubhuset kl.9.00 og derfra laver dem der møder op hold/ture samt aftaler indbyrdes hvem der er holdleder.

Generalforsamlingen lader vente på sig. Stadig Corona-benspænd. Vi ved ikke endnu hvornår det bliver muligt, men så snart vi får lov sender vi indkaldelse ud. Kontingentbetalingen er udsat da den fastsættes på genralforsamlingen.

Søndag d.25.april har vi tænkt en længere tur, hvis vejret er til det. ”Fjorden rundt”, derom senere på Face Book.

Der er 11 tilmeldt en 5 dages tur(11-15 maj) til sydvest Fyn med overnatning og fuld forplejning på Gl.Avernæs. Vi håber det trods corona tider kan blive muligt. Der er fri afbestilling indtil 19/4, hvor vi kontakter hotellet igen. Hvis du vil med; kontakt Søren J.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Update Preferences | Unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


Nyhedsbrev 1.marts 2021.

Endelig kan vi cykle sammen igen. Den 24. februar offentliggjorde regeringen en lempelse af restriktionerne for udendørs idrætsaktiviteter gældende fra og med 1. marts. Det betyder blandt andet, at vi fra marts må mødes i grupper af højst 25 personer uanset alder (inkl. træner og lignende) og cykle sammen. Al indendørs idræt og idrætscentre herunder faciliteter som klubhuse er fortsat lukket ned. Udover at overholde forsamlingsforbuddet i forhold til arrangementer, træningsaktiviteter eller lignende, frarådes al social aktivitet (f.eks. klubaftener, foredrag osv.), ligesom der heller ikke er åbnet for brug af indendørs faciliteter. (kilde: DGI)

Dato´en for vores generalforsamling er tidligere fastsat til 29. marts, men med nuværende forsamlingsforbud kan den ikke holdes. Når restriktionerne giver mulighed for det og det håber vi sker snart, fastsættes en ny dato.

Read more

Nyhedsbrev Februar

Nyhedsbrev 1.februar 2021.

Januar har været en måned på lavblus. Covid-19 hærger stadig og på klubfronten er aktiviteterne minimale. De kolde, våde stier og landeveje er ikke just motiverende. Men der er faktisk liv i IMCC. Der bliver kørt i små grupper; Gravel/MTB kører lørdag (5-10 pers), De 3 (måske 4-5) Musketerer kører søndag på landevejen, andre kører trods mørke, sne, regn og kulde til og fra arbejde og så er der dem vi ikke hører fra. Skriv gerne på vores Face Bookside når I har været på tur. At holde kondien og cykelbenene i gang, gør det noget nemmere når sæsonen åbner.

Bestyrelsen har holdt Zoom-møde. Vi skulle bla. finde en ny dato til den aflyste Generalforsamling.

Foreløbig dato for Generalforsamlingen er, hvis restriktionerne tillader det, mandag d.29/3 kl. 19.

Read more

Januar nyhedbrev

Nyhedsbrev 8.januar 2021.

Godt Nytår til alle.

Nyhedsbrevene kommer efterhånden lidt hyppigere end normalt, men endnu et corona benspænd er dukket op. En muteret virus er årsag til at regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. Det har betydning for alle idrætsforeninger.

Read more

Nyhedsbrev december

Nyhedsbrev 22.november 2020.

I sidste nyhedsbrev skrev vi at der vil blive Julebanko d.7/12, hvis covid-19 restriktionerne blev lempet og det er de som bekendt ikke. Tværtimod er smittetallet vokset og særlig Vestegnen er belastet. Derfor er JuleBanko desværre aflyst. Men I bliver ikke snydt for de flotte præmier og sidegevinster. Gløgg og æbleskiver må I drømme om eller selv gå i køkkenet. I stedet prøver vi med ”adventslotteri” i stil med forårs-konkurrencen på FaceBook, hvor vi kørte sammen hver for sig. Samtidig håber vi at det kan lokke jer ud på cyklen eller i spinningslokalet så I er klar til julemiddagene.

Read more

Sejren

Af Tina Agergaard

”Træd – træk, træd – træk, træd – træk”. Jeg tænker på Jørgen Ø, som prøver at motivere sig selv. Da jeg stod nede i byen for en time siden i mit tynde tøj, sammen med tusinder af andre fjolser, var luften kun 9 grader. Nu er jeg på vej op ad Col du Glandon, og fryser overhovedet ikke mere – tværtimod.

Read more