Nyhedsbrev juni

Nyhedsbrev 11.juni 2020.

Kære alle.

De nye retningslinjer fra Kulturministeriet omkring udendørsidræt, åbner endnu mere for idrætten og foreningsliv. Vi må nu samles op til 50 personer og vi behøver ikke mødes i forskellige grupper, når skal afsted fra klubhuset. I samme ombæring må foreninger og klubber nu også begynde at bruge klubhusene.

DGI Cykling anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:

  • Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende).
  • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx pumpe, værktøj), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Trods Covid-19, den sene sæsonstart og tilmelding på Face Book mm. er vi kommet godt i gang. Der har været godt fremmøde; mellem 20-30 m/k-ryttere pr. gang og alle hold har haft holdledere.

Tak for det!

Af gode grunde har vi ikke kørt de traditionelle motionsløb rundt om i landet og pt er der heller ikke nogen at tilmelde sig på denne side af sommerferien. Vi håber der dukker flere muligheder op i efterårssæsonen. Vi har heller ikke sluttet søndagsture af med grillhygge som tidligere, men det vil vi rode bod på søndag d.28 juni efter træning som markering af sommerferie. Håber I har lyst og tid også selvom I ikke har været med på turene.

I skrivende stund er der planlagt en tur til Veddinge bakker i stedet for Hallandsturen. Ca. 10 ryttere kører selv (i bil) til Odsherred for at teste bjergbenene. Kårupbakken venter med en stigningsprocent på op til 18. Et af de smukkeste steder i Danmark findes på Cafe´ Udsigten i Høve.

I juli holder vi sommerferie. Det betyder at der ikke er sat holdledere på ture fra klubhuset. Man kan dog stadig møde op på de sædvanlige dage og tider, men dem der møder laver selv ture.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Print Friendly, PDF & Email