Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 6. februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
 6. Behandling af evt. indkomne forslag
 7. Valg af kasserer – Erik Damborg villig til genvalg
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Villy Dahl ,Lars Aarup og Carsten Karholt villige til genval
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Valg af en revisorsuppleant
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hilsen
Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email