Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 24. februar 2020 – kl. 19:00 i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. 
 7. valg af Formand for 2 år Lars modtager  genvalg
 8. Valg af 1 bestyrelsemedlem for 2 år Søren modtager genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsemedlem for 1 år Michael udtræder
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
 11. Valg af revisor,
 12. Valg af en revisorsuppleant. 
 13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til infor@im-cc.dk  eller personlig til Lars Aarup

Print Friendly, PDF & Email