Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 5. februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
 6. Forslag til ændring af vedtægterne. Justering af antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 i alt og kun 1 suppleant. se forslag her
 7. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag sendes til infor@im-cc.dk senst 28.1.2018.
 8. valg af ny formand for 2 år Kette modtager ikke genvalg
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Der lægges op til valg af et nyt bestyrelsesmedlem jf. forslag til vedtægtsændringer..Der er ingen ønsker om genvalg.
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant jf. forslag til vedtægtsændringer. 
 11. Valg af revisor,
 12. Valg af en revisorsuppleant. 
 13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Print Friendly, PDF & Email