Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 24. februar 2020 – kl. 19:00 i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. 
 7. valg af Formand for 2 år Lars modtager  genvalg
 8. Valg af 1 bestyrelsemedlem for 2 år Søren modtager genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsemedlem for 1 år Michael udtræder
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
 11. Valg af revisor,
 12. Valg af en revisorsuppleant. 
 13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til infor@im-cc.dk  eller personlig til Lars Aarup

Tilmelding Calpe ved Alicante i Spanien

Tur til Calpe ved Alicante i Spanien

 

Verification

Klubtur til Vestsjælland

Bestyrelsen har drøftet klubmesterskaberne for 2019. Vi fandt frem stil, at vi hellere vil arrangere en klubtur til Vestsjælland lørdag den 31. august.

Der bliver afgang fra klubhuset lørdag morgen. Cykler og ryttere transporteres til Kalundborgegnen, hvor der køres en tur i de grupper, som deltagelsen lægger op til.

Efter cykelturen vil der være fællesspisning i et sommerhus på egnen, før vi igen transporterer os tilbage til klubhuset.

Der vil ikke være nogen deltagerbetaling, men det er nødvendig med tilmelding  senest den 25. august.  Tilmelding næste side

 

 

Read more

Hjælper ironman

Her kan du tilmelde dig til Vand depotet på langlinie den 18. august 2019

*
*
*
*

Hjælper til Ironman 2019

Så er der åben for tilmelding til ironman vanddepot på Langline 18. august 2019 Vi skal som de tidligere år udlevere Vand og energi på løberuten 

 

Sommerferien

Hej alle IMCC medlemmer.
Sommerferien nærmer sig, og der er nærmest tradition for, at flere medlemmer og deres familier mødes i en uges tid et sted i Europa. Udgangspunktet er en god blanding af socialt samvær, samtidigt med vi køre nogle gode cykelture i det område vi bor i.
I år tager vi til det syd vestlige hjørne af Gardasøen i Italien.

 

Read more

Husk !!

Træningstider
Søndag kl. 09:00 fra klubhuset
Tirsdag/torsdag kl. 18:00 fra klubhuset