Indkaldelse til generalforsamling

 

 

 
 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Ishøj Motion Cykel Club

Onsdag d. 28.februar 2024 – kl. 19:00

i Landsbysalen på Bredekærgård

 

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre 
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af formand for 2 år. Lars Aarup modtager genvalg
 8. Valg af 1 bestyrelsemedlemmer for 2 år Søren T. Jensen modtager ikke genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 10. Valg af revisor, Jan Friedl modtager genvalg
 11. Valg af en revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til infor@im-cc.dk eller personligt til Lars Aarup:laarup@pc.dk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email