Holdleder

Der har været afholdt holdledermøde. Der vil være en holdlederplan klar til standerhejsning.

Der bliver afholdt kaptajn/holdleder kursus den 25. marts . Hvis du vil med skriv til info@im-cc.dk